لینوکس LPIC1 آزمون ۱۰۱ و ۱۰۲

برنامه آموزشی دوره

مدرس
جادی میرمیرانی
نقش : استاد
  • وبسایت : http://jadi.net
  • تجربه : 20 سال
  • متخصص در : برنامه‌نویسی، شبکه
ادامه مطلب