پرسش های رایج

پرسش های رایج

در مکتبگاه هزینه دوره ها به چه شکل است؟
دوره های آموزشی مکتبگاه شامل چه رشته هایی است؟
آبا من می توانم به عنوان مدرس در مکتبگاه تدریس کنم؟
آیا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و یا آموزشگاه ها (دولتی یا آزاد) امکان همکاری با مکتبگاه را دارند؟
راه درآمد من به عنوان مدرس مکتبگاه چگونه و از چه طریقی است؟
چند درصد از فروش هر دوره آموزشی به مدرس دوره می رسد؟
آیا دوره ی آموزشی که تهیه کرده ام را می توانم به صورت یکجا به مکتبگاه بفروشم؟
چه مدت طول میکشد تا دوره ی آموزشی که برای مکتبگاه ارسال کرده ام تایید و منتشر شود؟
دور های آموزشی مکتبگاه به چه زبان هایی است؟
چگونه دوره مدنظر خود را در مکتبگاه پیدا کنم؟
چگونه دوره ها را در مکتبگاه دانلود کنم؟
نرم افزار پیشنهادی شما برای تولید دوره آموزشی چیست؟
ویدئوهای تولیدی با چه فرمت و کیفیتی ذخیره شوند؟
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید!