مدارهای الکتریکی ۱

مدارهای الکتریکی ۱
برگزیده

مدارهای الکتریکی ۱

مدارهای الکتریکی، از بهم پیوستن افزاره‌های الکتریکی یا نافعّال (مقاومت، خازن، القاگر، لامپ، و …) یا افزاره‌های الکترونیکی یا فعّال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو پدید می‌آید؛ چنانکه دست کم یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.

اگر عنصرها مشکّل مدار الکتریکی باشند، «مدار الکتریکی» نامیده می‌شود، و اگر عنصرها الکتریکی و الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است.

هرمدار الکتریکی از مؤلّفه‌های اصلی زیر تشکیل شده است:

۱: یک منبع تغذیه‌ی الکتریکی مانند باتری یا مولّد؛
۲: سیم‌های رابط: سیم‌ها یا نوارهای ارتباط‌دهنده‌ی مدار، از یک مادّه‌ی خوب رسانای الکتریسیته مانند مس تشکیل می‌شوند.
۳: «مصرفگر» یا بار: وقتی می‌گوییم یک مدار الکتریکیْ تشکیل شده است که اتصال‌دهنده‌ها و سایر افزاره‌ها، یک حلقه‌ی بسته را پدید آورده باشند. تنها در این صورتست که جریان برق برقرار می‌شود.
۴: افزاره‌های مداری: همچون خازن، مقاومت، القاگر، تَرادیسَنده و دیود.

در این درس به موضوعات زیر پرداخته می شود:
-شناخت مدار های فشرده و گسترده وقوانین مدار (KVL, KCL)
– شناخت اجزای مدار و مشخصه های آنها- مقاومت های خطی و غیر خطی- شکل موج ها- منابع وابسته و نابسته-دایود ایده آل و…-توان، انرژی- بهم بستن عناصر
– تحلیل مدار های مقاومتی و قضایای مدار- تبدیل تونن- نورتن در مدار های مقاومتی
– تجزیه و تحلیل گره و مش و کاربرد قضایای مدار (بر هم نهی- تونن نورتن…)
– شناخت عناصر پویا (خازن، سلف) ، آشنایی با تقویت کننده عملیاتی ایده آل به عنوان یک عنصر مداری، مدار های مرتبه اول و دوم، دوگانی، تشابه سیستم های الکتریکی ومکانیکی، تحلیل مدار ها از مرتبه های بالاتر و پاسخ به ورودی های مختلف، پله و ضربه
– فازور ها و مدار های متناوب، ورودی های سینوسی، مفاهیم مهم مداری( امپدانس، ادمیتانس، تشدید، توان در مدار های متناوب،توابع شبکه و پاسخ فرکانسی،….)- سیستم های سه فاز متعادل (ستاره و مثلث)- توان در سیستم های سه فاز (اکتیو، راکتیو، ظاهری و مختلط)- جبران ضریب توان
– آشنایی با سلف ها و عناصر تزویج شده و ترانسفور ماتور های ایده آل

ویدئوی معرفی دوره

جلسه

بدون نظر

ارسال یک پاسخ

4 + هفت =

مدرسان